RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 31b reprezentowany przez Kierownika.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: pawelholub@bhp-rodo.pl
Skip to content