Strona główna » Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

R E G U L A M I N WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO PRZY LODOWISKU

 1.  Wypożyczalnia łyżew czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, określonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach.
 2. Łyżwy wypożyczane są odpłatnie na czas 60 minut, według obowiązującego cennika opłat, opłaty pobierane są z góry.
 3. Podstawą do wypożyczenia łyżew jest:
  – zakupiony bilet wstępu
  – zakupiony bilet wypożyczenia łyżew.
 4. Wypożyczenia łyżew dokonuje się za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
 5. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczaniu łyżew.
 6. Na jeden dokument tożsamości wypożyczane jest 1 para łyżew – z wyjątkiem rodziców i opiekunów dzieci do lat 7.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wysokości 120 zł (za każdą parę łyżew) w wypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu.
 8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska i w miejscach do tego przygotowanych – matach gumowych.
 9. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić do 10 minut od zakończenia jazdy na lodzie. Po przekroczeniu określonego czasu, naliczana będzie opłata jak za następną godzinę wypożyczenia.
 10. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie wypożyczonego sprzętu, użytkowanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym, nie gorszym jak wypożyczone i czyste z włożonymi wkładkami.
 12. Nie dokonuje się zmiany wypożyczonych łyżew.
 13. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
 14. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 15. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
 16. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożyczają rodzice lub dorośli opiekunowie.
 17. Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Skip to content