Strona główna » Cennik opłat

Cennik opłat

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA

 

Lp. Wyszczególnienie Cena jednostkowa złotych brutto(za 1 godzinę – 60 minut )
1. Bilet normalny 5 zł
2. Bilet normalny wraz z wypożyczeniem łyżew 10 zł
3. Bilet ulgowy * 2 zł
4. Bilet ulgowy wraz z wypożyczeniem łyżew* 7 zł
5. Wynajęcie całej tafli lodowiska w godz. 1000  – 1400 200 zł
6. Ostrzenie łyżew** 5 zł

* – Dzieci i młodzież szkolna do lat 18 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej

** Ostrzenie łyżew w poniedziałki, środy i piątki w godz.15.00 – 17.00