Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www sportbial.pl 

Data publikacji strony internetowej: 04.03.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

Strona internetowa jest  niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub włączeń:

  • brak podwyższonego kontrastu ( czarne tło, żółte litery )
  • brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
  • brak możliwości zwiększenia interlini oraz odstępów pomiędzy literami
  • brak mapy strony

Jednostka nie posiada zgodnej strony internetowej , ponieważ jest ona obecnie w trakcie realizacji

Zamieszczone na stronie sportbial.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości : zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracje sporządzono dnia 2021-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel.: (17) 771 52 44 lub
e-mail: centrumsportrekreacja@gmail.com
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

 

 

 Dostępność architektoniczna:

 

Budynek Fitness Park przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białobrzegach pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na pierwszym pietrze. 

Budynek ten posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz poręcze dzięki którym możemy się wesprzeć wchodząc na drugie piętro.

W budynku nie ma oznaczeń w języku brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku o powiększonym rozmiarze dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Przed budynkiem na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Skip to content