Strona główna » Aktualności » Sauny zamknięte od 20.03 – 09.04

Sauny zamknięte od 20.03 – 09.04

W związku z opublikowaniem  nowego Rozporządzenia Rządu z dnia 19.marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jesteśmy zmuszeni do zamknięcia saun oraz łaźni parowych na okres od 20.03 do 09.04.

Obiekt sportowy będzie dostępny wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego bez udziału publiczności.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:

– we współzawodnictwie sportowym;

– zajęciach sportowych;

– wydarzeniach sportowych.

Wymóg dotyczący dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym realizowanym przez polski związek sportowy ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności sportowej (w tym treningów) w zakresie udziału we współzawodnictwie. Nie można prowadzić zajęć sportowo – rekreacyjnych w innym celu. Zajęcia/treningi mogą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje związku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby działające w strukturach polskiego związku sportowego.

Dla klubów spełniających łącznie te warunki na Boiskach Orlik mogą być organizowane zajęcia.

Korzystać z infrastruktury Boisk Orlik mogą również członkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

Wymogi sanitarne :

a) dezynfekcja szatni i węzła sanitarnego,

b) zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

c) dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystające,

d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

 

Skip to content