Strona główna » Aktualności » Oświadczenie zawodników

Oświadczenie zawodników

  Białobrzegi  …………. 2017 r                

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju o Puchar Wójta Gminy Białobrzegi i w pełni akceptuję jego treść, oraz zobowiązuję się przestrzegać zawarte w nim przepisy :

Obowiązki zawodników: (§ 10  Regulaminu CSR 2017/2018)

  1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie.

W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy startowej drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.

  1. Kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć przed rozpoczęciem meczu oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich.
  2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości .
  3. Odpowiedzialność za drużynę wobec organizatorów ponosi osoba zgłaszająca drużynę ( kierownik drużyny)
  4. Drużyny startują na własną odpowiedzialność.
  5. Na terenie obiektu hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach i w jej sąsiedztwie obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu
  6. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu będą usuwani z obiektu, a drużyna którą reprezentują wykluczona z rozgrywek.
  7. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Korzystania z hali sportowej Publicznego Gimnazjum
 Drużyna …………………………………………………………

 

Kierownik drużyny ………………………………………………… nr tel. …………………………

Zawodnicy
Nazwisko i imię / Gmina / Wiek Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oświadczenie  cd. 2

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju o Puchar Wójta Gminy Białobrzegi 2017/18 i w pełni akceptuję jego treść, oraz zobowiązuję się przestrzegać zawarte w nim przepisy

 Drużyna …………………………………………………………

 

Kierownik drużyny ………………………………………………… nr tel. …………………………

Zawodnicy
Nazwisko i imię / Gmina / Wiek Podpis
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

 

Skip to content